Specialista na Caorle, Itálie... tel. 487 761 001

CAORLE, ITÁLIE

Vážení přátelé, klienti

níže sdílíme oficiální veřejné rozhodnutí městské rady v Caorle, týkající se sazby pro pobytovou taxu na rok 2013, platné obecně pro ubytování v hotelech, apartmánech, kempech a jiných ubytovacích zařízení.

POBYTOVOU TAXU JE NUTNÉ UHRADIT NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI DELEGÁTCE NAŠÍ CK PŘI NÁSTUPU NA UBYTOVÁNÍ (pobytová taxa se hradí za každou dospělou osobu a dítě od 12 let).


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

KLIENTI CK EVA ŠULCOVÁ HRADÍ POBYTOVOU TAXU ZA UBYTOVÁNÍ:

V APARTMÁNECH (vyjma ubytování v Residence Corallo, kde je pobytová taxa zahrnuta již v ceně).
Pobytová taxa za ubytování v apartmánech = 1,00 EUR / noc / dosp. osoba a děti od 12 let.


[Oficiální tisková zpráva úřadu Comune di Caorle, publikováno dne 22.2.2013]

Usnesení č.39 ze dne 22.2.2013 - Schválení sazby za pobytovou taxu na rok 2013

Po mnoha setkání bývalé městské rady v čele s bývalým starostou města, panem M. Sarto, a profesních sdružení a po uplynulých posledních osmi setkání, z toho tři setkání v rámci ustanovené Rady pro cestovní ruch, současné městské rady rady v čele se starostou města, panem L. Striuli, byly definovány sazby, jak je stanoveno v platném Obecní řádu, schváleném Usnesením Rady města č.88 ze dne 23/11/2012, za osobu, s výhradou výjimek stanovených a popsaných v usnesení, a to v následujících částkách:

UBYTOVÁNÍ V HOTELU

HOTEL **** (kategorie 4 hvězdy) = Euro 0,70 / den / osoba starší 12 let
HOTEL *** (kategorie 3 hvězdy) = Euro 0,60 / den / osoba starší 12 let
HOTEL ** (kategorie 2 hvězdy) = Euro 0,50 / den osoba starší 12 let
HOTEL * (kategorie 1 hvězda) = Euro 0,40 / den osoba starší 12 let
APARTHOTEL / RTA (Tourist Hotel Residence) = Euro 0,70 / den osoba starší 12 let

UBYTOVÁNÍ OPEN

TOURIST VILLAGE = Euro 0,50 / den
CAMPING *** (kategorie 3 hvězdy) = Euro 0,40 / den osoba starší 12 let
CAMPING ** (kategorie 2 hvězdy) = Euro 0,30 / den osoba starší 12 let

OSTATNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Jednotky určené a vybavené pro cestovní ruch - RESIDENCE - jednotná sazba:
= Euro 3,50 za pobyt do 14 dnů osoba starší 12 let
Euro 7,00 za pobyt od 15 dnů do 30 dnů (nejdéle) osoba starší 12 let
Ostatní zařízení (Holiday home, privátní pronájmy, B&B, atd.) = Euro 0,30 / den osoba starší 12 let

V případě pobytu déle než 30 dnů se pobytová taxa hradí předem paušální částkou při uzavření platné cestovní-pobytové smlouvy - jednotná sazba = Euro 15,00 / pobyt osoba starší 12 let

Uvedené sazby platí v průběhu celého roku s účinností od 1.května 2013.

Budou následovat setkání s Asociacemi a Poradním sborem, za účelem správy vybraných částek, které budou použité na podporu propagace a pořádání výstav a jiných kulturních akcí, k financování údržby, užití a využívání kulturního dědictví a rozvoj místního životního prostředí, stejně jako pro místní veřejné služby, jak je definováno v DL č. 23 z roku 2011.


Aktuální informace

Itálie, Benátsko
Nyní již bez povinnosti testu na Covid-19 a bez následné karantény.

Otevření našich hotelů v Caorle:
CATTO-SUISSE 03.06.2020
LUISA 15.06.2020

Od 27.04.20 je kancelář otevřená.

Katalog ke stažení

Naši parnteři

Facebook